ZUS – ustawa abolicyjna
Co to takiego i do kiedy należy składać wnioski?

Pytanie zgłoszone: 11/17/2013 9:32:18 PM

Odpowiedź biura

Ustawa abolicyjna – oznacza brak możliwości umorzenia zobowiązań podatkowych powstałych przed 1 styczna 1999 r. oraz po 28 lutym 2009 r. Natomiast resztę można umorzyć stosownym wnioskiem. Wnioski o umorzenie należności trzeba składać w terminie 24 miesięcy do dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej tj. do dnia 15 stycznia 2015 roku.

WAŻNE

Z wnioskiem o umorzenie mogą wystąpić tylko osoby które w okresie 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym z tytułu prowadzonych działalności gospodarczej. Dlatego też osoby które były objęte tylko ubezpieczeniem zdrowotnym nie podlegają ustawie abolicyjnej.

WAŻNE

Wniosek o umorzenie może złożyć tylko osoba zainteresowana lub spadkobierca bądź osoba trzecia jeśli w zakresie tych zobowiązań ZUS wydał stosowną decyzję o ich odpowiedzialności.


Ostatnia modyfikacja: 11/19/2013 8:47:41 PM


 

   Nowa porada księgowa
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Biuro HELP na Twitterze

Google+