Usługi kadrowo płacowe

Biuro Rachunkowe HELP oferuje kompleksowe prowadzenie wszystkich spraw związanych z zatrudnieniem pracownika oraz rozliczeniem składek ZUS. Do czynności takich należy:

 • zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę
 • zatrudnienie pracownika na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło
 • sporządzenie niezbędnej dokumentacji kadrowej przy zatrudnieniu pracownika
 • prowadzenie teczek personalnych pracowników
 • prowadzenie kartotek czasu pracy oraz urlopów (bieżące monitorowanie)
 • nadzór nad badaniami lekarskimi oraz szkoleniami BHP (bieżące monitorowanie)
 • sporządzenie list płac wraz z wszystkimi częściami składowymi
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń dla pracowników
 • przygotowanie odcinków z wynagrodzenia dla pracowników
 • sporządzanie pozostałej dokumentacji typu zaświadczenie o zarobkach na życzenie klienta
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracownika oraz członków jego rodziny ZUS ZUA
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za właścicieli oraz pracowników
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych ZUS RMUA
 • sporządzanie dokumentacji związanej z ustaniem stosunku pracy
 • sporządzanie dokumentacji wyrejestrowania pracownika oraz członków jego rodziny ZUS ZWUA

Dodatkowo oferujemy:

 • opracowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzenia
 • współpracę z firmą BHP w zakresie szkoleń pracowniczych
 • sporządzanie korekty ZUS za okres przed wzajemną współpracą
 • przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących oraz wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności i dokonywanie stosownych korekt (w przypadku kontroli ZUS, Inspekcji Pracy)

W trakcie współpracy Biuro Rachunkowe HELP na podstawie pełnomocnictwa jest Państwa przedstawicielem podczas kontroli ZUS, Inspekcji Pracy. 

   Nowa porada księgowa
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Znajdź nas na Facebooku

Biuro HELP na Twitterze

Google+