HELP - Biuro Rachunkowe Warszawa Ochota

Kara za niezgloszenie pracownika do zus w terminie.

Pytanie

Jaka jest kara za niezgloszenie pracownika do zus w terminie?

2014-01-23

Odpowiedź

Od 1 stycznia 2013 r. obowiazuje art. 193 pkt 1a ustawy zdrowotnej, na podstawie którego pracodawca moze byc ukarany kara grzywny za niezgloszenie pracownika w terminie do ubezpieczenia zdrowotnego (czyli niezrobienie tego w ciagu 7 dni) lub nieterminowe jego wyrejestrowanie (tez w ciagu 7 dni).

Art. 193
Kto:
1) nie zglasza wymaganych przepisami ustawy danych lub zglasza nieprawdziwe dane majace wplyw na wymiar skladek na ubezpieczenie zdrowotne albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjasnien lub odmawia ich udzielenia,
1a) nie dokonuje w terminie zgloszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego,
2) udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji ubezpieczenia zdrowotnego, 3) nie odprowadza w terminie skladek na ubezpieczenie zdrowotne,
4) pobiera nienalezne oplaty od ubezpieczonych za swiadczenia objete umowa z Funduszem o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej,
5) uniemozliwia lub ogranicza w powaznym stopniu dostep swiadczeniobiorców do swiadczen opieki zdrowotnej,
6) bedac ubezpieczonym, nie informuje podmiotu wlasciwego do dokonania zgloszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o okolicznosciach powodujacych koniecznosc zgloszenia lub wyrejestrowania czlonka rodziny,
7) podaje w ofercie zlozonej w postepowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz nieprawdziwe informacje i dane – podlega karze grzywny.

KARA grzywny od 20 zl do 5 000,00 zl.

2014-01-23