HELP - Biuro Rachunkowe Warszawa Ochota

Kilka zródel przychodów - jaki PIT roczny

Pytanie

Kilka zródel przychodów - jakie deklaracje nalezy wplenic rozliczajac rok 2013?

2014-01-15

Odpowiedź

PROBLEM
Osoba fizyczna w 2013 r.
a) prowadzila dzialalnosc godpodarcza - opodatkowana liniowo,
b) byla wspólnikiem w spólce cywilnej,
c) uzyskiwala przychody z renty,
d) uzyskala przychody ze zbycia papierów wartosciowych.
Jakie deklaracje nalezy wplenic, rozliczajac rok 2013?

WYJASNIENIE
Nalezy rozliczyc poprzez PIT36L przychody z dzialalnosci gospodarczej i przychody z tytulu zysków w spólkach niemajacych osobowosci prawnej - art.9a ust 5 PDOF, natomiast przychód ze zbycia papierów wartosciowych rozliczamy na druku PIT38, opodatkowujemy 19% podatkiem. Jesli nie otrzymalismy rozliczenia renty na PIT40, to do rozliczenia przychodów z tego zródla PIT37.

2014-01-15