HELP - Biuro Rachunkowe Warszawa Ochota

Usługi kadrowo płacowe

Biuro Rachunkowe HELP oferuje kompleksowe prowadzenie wszystkich spraw związanych z zatrudnieniem pracownika oraz rozliczeniem składek ZUS.

Do czynnosci takich nalezy:

 • Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę
 • Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło
 • Sporzadzenie niezbędnej dokumentacji kadrowej przy zatrudnieniu pracownika
 • Prowadzenie teczek personalnych pracowników
 • Prowadzenie kartotek czasu pracy oraz urlopów (bieżące monitorowanie)
 • Nadzór nad badaniami lekarskimi oraz szkoleniami BHP (bieżące monitorowanie)
 • Sporządzenie list płac wraz z wszystkimi częściami składowymi
 • Naliczanie wynagrodzeń chorobowych
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń dla pracowników
 • Przygotowanie odcinków z wynagrodzenia dla pracowników
 • Sporządzanie pozostałej dokumentacji typu zaświadczenie o zarobkach na życzenie klienta
 • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracownika oraz członków jego rodziny ZUS ZUA
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za właścicieli oraz pracowników
 • Sporządzanie deklaracji miesięcznych ZUS RMUA
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z ustaniem stosunku pracy
 • Sporządzanie dokumentacji wyrejestrowania pracownika oraz członków jego rodziny ZUS ZWUA

Dodatkowo oferujemy:

 • Opracowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzenia
 • Wspólprace z firma BHP w zakresie szkoleń pracowniczych
 • Sporządzanie korekty ZUS za okres przed wzajemna wspólpraca
 • Przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujacych oraz wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności i dokonywanie stosownych korekt (w przypadku kontroli ZUS, Inspekcji Pracy)

W trakcie wspólpracy Biuro Rachunkowe HELP na podstawie pełnomocnictwa jest Państwa przedstawicielem podczas kontroli ZUS, Inspekcji Pracy.