HELP - Biuro Rachunkowe Warszawa Ochota

Usługi księgowe

Biuro Rachunkowe HELP oferuje Panstwu nastepujace uslugi:

 • Książka przychodów i rozchodów (KPIR)
 • Pełna księgowość (księgi handlowe)
 • Karta podatkowa i ryczałt
 • Rozliczanie najmu
 • Prowadzenie ksiąg wspólnot mieszkaniowych
 • Prowadzenie ksiąg stowarzyszeń
 • Prowadzenie ksiąg fundacji
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych CIT
 • Sporządzanie i składanie miesiecznych i rocznych deklaracji podatkowych PIT
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych - bilans roczny
 • Prowadzenie ewidencji srodków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczenie inwentaryzacji towarów, materiałów
 • Opracowanie sprawozdań GUS

Dodatkowo oferujemy:

 • Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, asysta naszego pracownika - DARMOWO
 • Pomoc przy zamykaniu działalnosci gospodarczej, asysta naszego pracownika - DARMOWO
 • Pomoc przy przekształacaniu firm – DARMOWO
 • Wyprowadzanie zaległosci podatkowych
 • Wyprowadzanie zaległosci ZUS
 • Opracowanie zakładowgo planu kont
 • Ppracowanie polityki księgowej
 • Nadzór nad obiegiem dokumetów i kontrola merytoryczno-formalna ksiąg

W trakcie wspólpracy Biuro Rachunkowe HELP na podstawie pełnomocnictwa jest Państwa przedstawicielem podczas kontroli podatkowej.