HELP - Biuro Rachunkowe Warszawa Ochota

Pracowalam u rodziców. Co z preferencyjna skladka ZUS?

Pytanie

Bylam zatrudniona w firmie taty jako osoba wspólpracujaca, obecnie zamierzam otworzyc swoja wlasna dzialalnosc gospodarcza. Czy mam prawo skorzystac z preferencyjnej skladki ZUS?

2014-01-04

Odpowiedź

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o ZUS, osoby prowadzace dzialalnosc gospodarcza maja obowiazek podlegac ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy osoby, które podlegaja obowiazkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu obowiazkowo podlegaja ubezpieczeniu wypadkowemu.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne dla osób prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (art. 11 ust. 2).
Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiazkowe zawsze nawet, jak powstaje zbieg ubezpieczen, czyli np. osoba ma dzialalnosc gospodarcza i zatrudniona jest na umowe o prace (art. 66 ust. 1 ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków publicznych).

Kod zgloszenia do ZUS: 057000

Zgodnie z art. 18a podstawa do wyliczenia skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie pierwszych 24 miesiacach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie nizsza niz 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Jest tu jednak wyjatek.
Przepis art. 18a nie ma zastosowania do osób, które:

  • prowadza lub w okresie ostatnich 60 miesiecy kalendarzowych prowadzily pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza
  • wykonuja dzialalnosc na rzecz bylego pracodawcy, na rzecz którego, przed dniem rozpoczecia dzialalnosci gospodarczej w biezacym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywaly w ramach stosunku pracy lub spóldzielczego stosunku pracy czynnosci wchodzace w zakres wykonywanej dzialalnosci gospodarczej.

Podstawa do obliczenia ubezpieczenia zdrowotnego to zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków publicznych stanowi zadeklarowana kwota, nie nizsza jednak niz 75% przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Poniewaz wspólpraca przy prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej czlonka rodziny nie jest równoznaczne z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, moze Pani skorzystac z obnizonej podstawy skladek na ubezpieczenie spoleczne pod warunkiem, ze nie bedzie Pani swiadczyc uslug na rzecz taty.

2014-01-06