HELP - Biuro Rachunkowe Warszawa Ochota

Wynagrodzenie chorobowe po ukonczonym 50-tym roku zycia.

Pytanie

Wynagrodzenie chorobowe.Skonczylem wlasnie 50 lat.Jak zostanie mi naliczone wynagrodzenie?

2014-01-05

Odpowiedź

Za pierwsze 14 dni zwolnienia chorobowego otrzyma Pan wynagrodzenie 80% podstawy wymiaru.

Od 15 dnia otrzyma Pan juz zasilek chorobowy platny 80% podstawy wymiaru. Gdyby w tym czasie byl Pan w szpitalu zasilek zmniejsza sie do 70% podstawy wymiaru.

Jezeli przyczyna niezdolnosci do pracy jest wypadek przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo choroba zawodowa, a takze jezeli niezdolnosc do pracy powstala wskutek poddania sie niezbednym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narzadów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narzadów - zasilek chorobowy przysluguje w wysokosci 100% podstawy wymiaru (takze za okres pobytu w szpitalu).

Podstawa wymiaru to nic innego, jak przecietne wynagrodzenie wyplacone pracownikowi w okresie 12 miesiecy kalendarzowych poprzedzajacych powstanie niezdolnosci do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pelne kalendarzowe miesiace, jezeli niezdolnosc do pracy powstala przed uplywem tego okresu. Do ustalenia podstawy wymiaru zasilku przyslugujacego pracownikowi przyjmuje sie przychód stanowiacy podstawe wymiaru skladki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potraconych przez pracodawce skladek na ubezpieczenia spoleczne

2014-01-06