HELP - Biuro Rachunkowe Warszawa Ochota

Zawieszenie dzialalnosci gospodarczej a obowiazek prowadzenia ksiag.

Pytanie

Czy zawieszajac dzialalnosc gospodarcza mam obowiazek prowadzic podatkowa ksiege przychodów i rozchodów?

2014-01-04

Odpowiedź

Tak

Obowiazek ten istnieje pomimo zawieszenia dzialalnosci gospodarczej.
Oczywiscie obowiazek ten wystepuje w ograniczonym zakresie. Nalezy pamietac, ze przedsiebiorca w trakcie zawieszenia dzialalnosci:

  • ma prawo wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne do zachowania lub zabezpieczenia zródla przychodów
  • ma prawo przyjmowac naleznosci lub obowiazek regulowac zobowiazania powstale przed data zawieszenia dzialalnosci gospodarczej
  • ma prawo zbywac wlasne srodki trwale i wyposazenie
  • ma prawo, a raczej obowiazek uczestniczyc w postepowaniach sadowych, podatkowych, administracyjnych zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza wykonywana przed zawieszeniem wykonywania dzialalnosci gospodarczej
  • ma prawo osiagac przychody finansowe takze z dzialalnosci prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania dzialalnosci gospodarczej
  • moze zostac poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiebiorców wykonujacych dzialalnosc gospodarcza.

Przedsiebiorca zobowiazany jest do prowadzenia KPIR w zakresie wynikajacym z korzystania z powyzszych praw i obowiazków. W prowadzonej ksiedze zostana wykazane te zdarzenia, które podatnik ma prawo lub obowiazek rozliczyc podczas zawieszenia dzialalnosci. Takim obowiazkiem jest np. spis z natury.

2014-01-06